ПОВИШАВАНЕ НА БЛАГОСЪСТОЯНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ ВИСОКИ ТЕХНОЛОГИИ BULGARIA'S WELLBEING'S JUMP THROUGH ADVANCED ...

БЪЛГАРИЯ - ВОДЕЩА СВЕТОВНА АЕРОКОСМИЧЕСКА СИЛА


Да, наистина, горното заглавие звучи невероятно.


Но ако приемем, че човек е толкова голям, колкото са големи мечтите му, може да се позамислим.


Още повече, че в случая разполагаме не само с мечти, но и с някои ФАКТИ.


    ФАКТ 1 . MOH Gas - Идеалното КОСМИЧЕСКО Гориво.


MOH (Modified Oxygen-Hydrogen) е патентован през 2008 и 2011 г. в Япония, от д-р Рюшин Омаса, под името Ohmasa Gas .

http://www.patentsencyclopedia.com/app/20110139630#ixzz3LOxSiPwy

https://www.youtube.com/watch?v=NUPE0Z9V82E  - ВИДЕО

https://www.youtube.com/watch?v=nVwmr7WNtNA  - Отопление на 9 офис-сгради в Токио с MOH(Ohmasa) gas.

MOH Gas представлява Инфразвук-Модифицирана Кислородно-Водородна Стехиометрична Газова Композиция ( Ultrasono-Modified Stoichiometric Oxygen-Hydrogen /SOH/ Gas Composition ) .

Устройство (Заваръчен Агрегат) за добив на подобна ( SOH Gas ) композиция чрез модифицирана електролиза на вода, е патентовано за пръв път в света в САЩ през 1977 г. от българина д-р Илия Вълков (1925-1994), приел австралийско гражданство и преименувал се на Yull Brown.

Днес названието Browngas е известно по цял свят.   http://www.browngas.com/emain.htm


Първият серийно произведен в Китай газ-генератор на Юл Браун, плюс голямо количество документи,  днес могат да се видят във Военноморския Музей във Варна.

България - Водеща Космическа Сила
България - Водеща Космическа Сила
България - Водеща Космическа Сила

Без никакво съмнение, д-р Омаса ползва като идея и прототип именно принципа на това устройство, за което и споменава в патентите си.  


Днес над 50 фирми по света, като например BEST Korea ( www.browngas.com ), OWELD-Italy/USA, Epoch-Taiwan, HydroxSystems-UK, Eagle-Research-USA, ArizonaHydrogen-USA, SSHHO/Kingkar/Santi/ MaoAn/ SoFine … . - China, LIGA-Russia, HHO-Bulgaria и много други  произвеждат различни модификации на този агрегат за най-различни индустриални цели, без да са платили и цент за патентите на Yull Brown.


Единствено собственикът на най-големият производител в света на такива генератори - BEST Korea споменава на сайта си http://www.browngas.com/emain.htm за Юл Браун, с гордост от факта, че са били приятели и съдружници.


Фирма Грейнис ООД Водород България работи от 14 години по технологии за евтин добив на водород, SOH и МОН-Gas. Стартирайки през 2005 г. с обезсърчителните 9Wh/l SOH и обемисто сложно оборудване, днес имаме една малка, компактна клетка, лесна за неограничена мултипликация, произвеждаща SOH само с 0.4Wh/l консумирана ел.енергия.- https://fuels.alle.bg . Тази Нискоенергийна Водно-Електролизна (LPWE) клетка е демонстрирана от нас и тествана пред (и от) инженери от цял свят,  гостували в нашите лаборатории през последните години, като имаме и още заявки за посещения в близко бъдеще.

България - Водеща Космическа Сила

Най-добрите публикувани резултати в света за момента гравитират около числа между 3.5 - 6Wh/l SOH или около 10 пъти по-високи .


През 2008 г. извършвахме експерименти с инфразвуково активиране с трансдюсъри и осцилатори на електролита в нашите водно- електролизни клетки, при което установихме рязка промяна в размера и гъстотата на мехурчетата газ, които се смаляваха до микроскопични размери, от което електролитът ставаше непрозрачен и добиваше цвят на мляко.

Същото явление се наблюдава и при генератора на Омаса, където той говори за “nano-bubbles” като една от основните видими разлики между SOH и Ohmasa Gas.  Друга видима разлика е фактът, че за разлика от SOH, Ohmasa Gas не се възпламенява от искра при нормални условия - само от пламък, което установихме и ние, без още дори да сме чували за д-р Омаса.


Други съществени разлики които за съжаление ние не успяхме да установим поради липса на съответно оборудване и средства, са свойствата на Омаса Газ да се компресира над 200 атм., да се пълни в стандартни CNG / LNG бутилки, и втечнява (при 1атм./-1780 С - близо до Т на Метана / -1620 С ), за разлика от обикновения SOH, който експлодира при компресия над 2 атм. и не може да се втечнява. Освен това, за разлика от обикновения SOH (HHO), който се смесва до 20% с бензин или дизел, и буквално съсипва двигателите, МОН/Ohmasa гори перфектно и щадящо, като 100% единствено гориво, с нулеви вредни емисии или като смес с пропан, в стандартни бензинови двигатели - още от видеото :

България - Водеща Космическа Сила
България - Водеща Космическа Сила
Тези свойства на Омаса Газ го правят извънредно атрактивен за употребата му като 100% чисто и възобновяемо,  евтино, безопасно и общодостъпно гориво. - https://watercar.alle.bg
България - Водеща Космическа Сила
България - Водеща Космическа Сила
България - Водеща Космическа Сила
България - Водеща Космическа Сила

Омаса Газ съдържа необходимият за горенето Кислород във формулата си и не се нуждае от Въздух, за да гори. На видеото по-горе се споменава, че отворът за въздух на бензиновия двигател е затворен.

Благодарение на това свойство Омаса Газ  може да гори под вода и в Открития Космос.


Това свойство би имало огромно значение също за приложението на Омаса Газ като гориво за свръхзвукови и хиперзвукови аерокосмически апарати.


Въздухозаборниците (Air Intakes), създаващи голямо съпротивление и триене при движението си във въздуха,  стават излишни, при което апаратът може да достигне много по-високи скорости, с много по-малко гориво.
България - Водеща Космическа Сила
Масивен Въздухозаборник (Air Intake) на изтребител, създаващ огромно съпротивление .
България - Водеща Космическа Сила

Същото свойство прави излишни резервоарите с втечнен кислород на космическите апарати, значително оскъпяващи съоръженията, и причина за не един инцидент.


Свойството на Омаса Газ да се разширява мигновено при възпламеняване, цели 1868 пъти, го прави също така изключително широко приложим в различни Турбореактивни, Ракетни,

България - Водеща Космическа Сила
Пулс - Детонационни,
България - Водеща Космическа Сила

ИМПЛОЗИОННИ ( уникалното свойство на SOH Gas да ИМПЛОДИРА след детонация), и други Аерокосмически Двигатели. - https://spaceship.alle.bg

България - Водеща Космическа Сила

Имплозионният Двигател е 100% Автономен - не изхвърля нито атом материя, плазма, фотони или квантови частици в Космоса.  

Принципът му на действие е базиран на разликата между силата на Детонация F1 и силата на ИМПЛОЗИЯ F2, създаваща Вакуум, който “издърпва” магнитното бутало в стартова позиция.

SOH-Газ-Генераторът произвежда газ, който постъпва на порции и детонира на компютърно-контролирани импулси в специална горивна камера, при което се разширява мигновено, 1868 пъти.  Светкавично разширяващите се газове постъпват в тръба от Базалто-Фибърен Композит ( БФК - виж по-долу), в която се движи магнитно-левитиращо бутало с определена маса. Силата на експлозия, която изтласква буталото, създава обратна по посока реактивна сила, която тласка, придвижва и ускорява непрекъснато, космическия кораб напред.

Непосредствено след мощната газова детонация, следва уникалният за SOH обратен и значително по-нискоенергиен от експлозията процес на ИМПЛОЗИЯ, който забавя плавно, спира и обръща обратно посоката на движение на буталото, и при който отработените пари на SOH се преобразуват мигновено, обратно и безброй пъти, във вид на течна Дестилирана Вода.

Тази вода се връща обратно в SOH Gas-Генератора и се добавя към електролита за продължаване на непрекъснатото протичане на процеса на Електролиза.

БФК-Тръбата в която се движи буталото е облицована отвън със Свръхпроводими (поради космическия СТУД) Медни Намотки, които при движението на магнитното бутало в тръбата, генерират Електроенергия за SOH-Генератора и за нуждите на кораба. Също така на края на тръбата има двойно-действаща турбина, която допълнително генерира електроенергия от компресията на буферния газ водород  в края на тръбата, която компресия допълнително забавя и плавно спира движението на буталото.

Достатъчно голяма серия от множество такива тръби, насочени в различни посоки, ще осигурят достатъчна мощ, плавност и прецизна поредност на екс-имплозионните цикли, и добра маневреност на космическия кораб, и ще позволят ускоряването му до субсветлинна скорост в рамките на 4-5 години (доколкото g-натоварването върху астронавтите позволява ). Пълната автономност на кораба позволява дълги по време (до и над 100 години) и дистанция (десетки светлинни години) междупланетни и междузвездни пътешествия.

Движението на кораба се осъществява благодарение на разликата между мощната Инерционна Изтласкваща Сила F1 на SOH-Газовата Експлозия и значително по-слабата Имплозионна Сила на вакуум / връщане на буталото в стартова позиция за нов екс-имплозионен  цикъл -- https://www.linkedin.com/pulse/hho-pulse-detonation-linear-power-generator-dual-emil/


ФАКТ 2 . Базалто-Фибърни Влакна и Композити - КОСМИЧЕСКИЯТ  Материал.


Стехиометричната Кислородно-Водородна (SOH) Газова Смес има уникални термични свойства. Температурата на нейния пламък е само 1400С, но той успява да нагрее някои керамики до свръхвисоки температури до и над тяхната Точка на Кипене, като например ZrO2  до и над 4 3000C, Ta4HfC5 до и над 5 5300С, и др.
България - Водеща Космическа Сила
България - Водеща Космическа Сила
Според някои учени това се дължи на електропроводимостта и плазмените свойства, демонстрирани от този йонизиран пламък. - http://www.researchgate.net/publication/281971041
България - Водеща Космическа Сила
България - Водеща Космическа Сила
Друго уникално свойство на студения газо-плазмен пламък на SOH е да заварява един към друг разнородни материали като различни керамики, стомана и други метали към керамика, стъкло към керамика и др.
България - Водеща Космическа Сила
България - Водеща Космическа Сила

При нашите опити с този пламък установихме, че първо, поради ниската си собствена пламъчна температура от 140 градуса, той всъщност охлажда зоната на плазмено стапяне и заваряване. Ако пламъкът първо се подгрее предварително, температурата на топене и заваряване би била значително по-висока.  Такова “подгряване” експериментирахме с дюза тип “розета” от Циркониев Диоксид, през която пламъкът преминава и се нагрява над 20000С, преди да влезе в контакт с горещата зона на топене и заваряване.

Освен това установихме, че около 50% от енергията на пламъка се губят поради отразяване на пламъка в околното пространство, поради което експериментирахме с нагряване в затворена капсула, в която пламъкът се отразява многократно от стените ѝ.

Прилагайки тези и други подобрения, разработихме метод за производство на уникален материал - Базалто-Влакнест (Фибърен) Композит, или БФК - ( Basalt-Fiber Composite - BFC) чрез топене със SOH Gas, изтегляне на тънки и здрави влакна, тъкане на БФК-текстил от базалтови и други влакна и нишки, заваряване на влакната в текстила едно за друго - отново чрез SOH Gas, и формоване на получения прототип в матрица.


На практика произвеждаме конструктивен материал от КАМЪК И ВОДА. https://basalt.alle.bg

Този порест материал е в пъти по-здрав от стоманата, по-лек от алуминий и десетки пъти по-евтин. Абсолютно негорим, термоизолиращ и устойчив до 1000 гр.С, водонепромокаем, химически инертен, УВ-стабилен, абразивно-устойчив, студоустойчив ( -2600 С - идеален за Открития Космос ! ), абсолютно 100% екологично чист и възобновяем.

България - Водеща Космическа Сила

Днес в света има няколко фирми, които произвеждат серийно различни видове базалтови влакна. Най-голяма е руската фирма "Каменный Век".

България - Водеща Космическа Сила

Къща с площ от 100 кв.м би могла да бъде сглобена изцяло от леки и здрави БФК панели, от двама човека, за два дена, на цена от 10 000 евро. - https://passive-house.alle.bg

Такава къща би издържала и на най-силно земетресение, ураган, пожар, наводнение, и би била добро убежище дори при изригване на вулкан и бомбена атака. Би могла бързо да се разглоби, пренесе и сглоби отново на друго място.


Няма проблем за изграждане също така и на сглобяеми високи сгради и небостъргачи, сглобяеми модулни пътища, мостове, тунели, тръбопроводи и т.н., структури с неограничени размери, плюс стотици видове други продукти, на невероятно ниска себестойност.

България - Водеща Космическа Сила
България - Водеща Космическа Сила
България - Водеща Космическа Сила
България - Водеща Космическа Сила

Пътища, мостове, паркинги, кейове, сгради, могат да се сглобяват за броени дни, и да се разглобяват и преместват, ако е нужно. Тежките и скъпи земни работи са сведени до нула. Тоест, говорим за истинска революция в строителството Предлаганата от нас технология е изключително подходяща за бързо и евтино изграждане на подземни и надземни сглобяеми пътища и съоръжения и на други планети в Слънчевата Система - Луната, Марс, Титан и др.


Цената на Базалтов чакъл у нас е около 3 лв. на тон (10 лв./м3). Находището Болярка край град Болярово е едно от най-големите находища на качествен фибро-базалт в Европа - над 100 милиона тона минерален депозит.

Цената на SOH Gas е пренебрежимо ниска, така че единствено цената на инсталацията и труда ще формират крайната цена на този материал, която в зависимост от степента на автоматизация ще варира от 3 до 30 пъти по-ниско от цената на стоманата.

В зависимост от изискванията за здравина могат да се добавят и влакна от Итриево-обогатен (Y-doped) Циркониев Диоксид, които са няколко пъти по-здрави от Базалтовите, с 1000 гр.С по-висока температура на топене (2 715 С), и с възможно най-висока  устойчивост на окисляване.


Комбинацията от Циркониев Диоксид и Танталово-Хафниев Карбид е най-добрата и често ползвана за облицовка на зоните на най-силно нагряване и окисление при навлизането на Космически Кораби и Капсули обратно в атмосферата.


Могат да се добавят също така допълнително армиращи Иноксови, Танталови и други метални и керамични влакна, към Базалтова основа или основа от други материали, в най-разнообразни комбинации.

България - Водеща Космическа Сила

В зависимост от степента на дебелина и плътност на тъкане на Базалто-Фибърния Текстил, се получават леки, по-плътни или порести, но извънредно здрави материи, известни като “Костни Структури” (Bone Structures).

България - Водеща Космическа Сила

БФК може да се обработва лесно и бързо, могат да се вграждат, лепят, заваряват, завинтват и капсуловат различни метални и други вложки, да се оцветява обемно, да се реже, пробива, заварява, наварява, огъва, шлайфа и полира до огледален блясък.

Може и да се 3D-Принтира, при което се получават сложни форми, невъзможни за получаване по друг начин :
България - Водеща Космическа Сила
Може да се формова в извънредно здрави и сложни пространствени форми :
България - Водеща Космическа Сила
България - Водеща Космическа Сила

Приложения на БФК в КОСМОСА.


БФК - Технологията би могла да има невероятно широко приложение в Космоса. - https://spaceship.alle.bg


Не съществува друг материал с толкова комплексен набор от полезни качества, като Базалтовия Композит.


Две трети от Луната е изградена от висококачествен Базалт. Без съмнение това ще бъде основен суровинен ресурс в бъдеще, за изграждане на големи космически кораби, станции и всякакви Гигантски Структури в Земна Орбита, Открит Космос и на/около Планетите от Слънчевата Система.


Цената на един килограм товар, качен на борда на стандартна ракета, изстреляна от Земята, е 20 000 долара. Цената за превоз на същия този товар с имплозионен космически кораб, ще е няколко пъти по-ниска.

Цената на превоз на същия килограм товар, доставен от Луната до Земна Орбита, ще е ДЕСЕТ долара.


Вероятно ще бъдат създадени подземни пещери и минни галерии ( наскоро бяха открити много такива естествени кухини на Луната, образувани от древна вулканична дейност), с цел радиационна защита на хората, които пещери могат да бъдат допълнително отоплени и напълнени с въздух, и в които ще се добива базалт и редица други минерали. Като например станалият “моден” напоследък Хелий-3, чиято цена от 3 млрд. долара за килограм е нелоша.


В подземните лунни пещери ще се изградят фабрики за производство на БФК и други елементи за сглобяване на космически кораби и станции, които ще се транспортират на ниска цена с кораби с Имплозионни Двигатели.

България - Водеща Космическа Сила
България - Водеща Космическа Сила
България - Водеща Космическа Сила

БФК-Технологията ще даде  възможност за изграждането в Космоса на гигантски автономни Колонии, с всички удобства, необходими за заселване на милиони земляни. https://spaceship.alle.bg

България - Водеща Космическа Сила


ФАКТ 3. Стратосферни Сателитни Платформи и Ракетни Площадки.


БФК- и МОН-Gas Технологиите биха дали възможност за изграждане на система от Аеростатни Платформи, позиционирани на около 45 км височина в Стратосферата ( в т.нар. Атмосферен Слой Стратопауза, където температурата е относително най-висока - около 0 гр.С ). https://airship.alle.bg , https://spaceship.alle.bg .


40km е максималната надморска височина, до която са достигали балони и апарати, по-леки от въздуха.

На 24.10.2014 г. американецът Alan Eustace постави световен рекорд за свободен скок от 41,4 км височина.

България - Водеща Космическа Сила

Разполагането на сателити, ретранслатори, телескопи, камери и други системи за наблюдение и измервания в този атмосферен слой, ще осигури високо ниво на всички видове услуги, предлагани от сателитите, но на много по-ниска цена.

България - Водеща Космическа Сила

Идеята ни е изграждане на Аеростатна ( Дирижабълна ) Стратосферна Платформа, пълна с кубични контейнери разреден Водород, с размери 2,2м х 2,2м х 2,2м всеки, удобни за опериране на ръка и за превоз с ТИР.


Всеки един от тези контейнери ще създава около 10кг подемна сила. Или 1000 контейнера ще генерират 10 тона подемна сила.


Контейнерите ще са изработени от свръхтънка и свръхлека карбонова или графенова ципа, с твърди усилени ръбове и ще са свързани в единна компютърно-контролирана газова система, добавяща или отнемаща водород от контейнерите в зависимост от атмосферното налягане и температурата.

Идеята за отделни, напълно безопасни, херметични модулни контейнери, пълни с водород, би елиминирала напълно вероятността от експлозия, подобна на тази с Цепелина Хинденбург в Ню Джърси, САЩ, през 1937 г.


Аеростатна Сателитна Платформа, издигната и фиксирана на надморска височина от 45-50км, би могла да покрива площ от около 100,000 кв.км (с 3 допълнителни ретранслаторни дирижабъла- до 1,000,000 кв.км ), и би могла да служи за наблюдение на Космоса и Земята, за ретранслиране на радио, телевизионни, GSM, телефонни и интернет-сигнали, за високоразделителен GPS, позволяващ на шофьорите да “виждат” пътната ситуация километри напред ( SBB - “See Behind the Bend”), дори и при нулева видимост - поради лошо време, препятствия на пътя и др. (което би спасило хиляди човешки животи годишно), да командва ескадрили от роботизирани МОН-Дронове, помагащи при катастрофи, горски и градски пожари, интелигентно фермерство, куриерски услуги, Соларна Централа с висока слънчева радиационна активност, и др.

България - Водеща Космическа Сила

Платформата ще разполага със собствени реактивни MОH-Gas двигатели за поддържане на фиксирана височина и локация, и ще бъде свързана със Земята с електрически и оптични кабели за доставка на ел.ток от соларната централа, и електронни данни от съоръженията, и с воден шлаух за доставка на вода и въздух от Земята на Платформата. Освен за пиене и битови нужди, водата ще бъде използвана и за производство на Водород и МОН-Gas гориво на борда на Платформата, с помощта на ел. енергията, добита от Соларната Централа. Доставката на Уреди и Съоръжения на Платформата ще става с Водородни Аеростати, снабдени с МОН Газо-Електрически Пропелери ( действащи до 3км височина), плюс МОН-Gas Реактивни Двигатели (за маневри над 3км височина).

България - Водеща Космическа Сила

China’s first new type near-space airship “Yuanmeng” was successfully launched in Xilinhot, Inner Mongolia on 13.10.2015.

It is the first airship which is equipped with sustainable power and whose flight can be controlled.

The airship is loaded with systems of wideband communication, Data Relay, High-Definition Observation and Spatial Imaging. The Airship is flying at the designed height and runs well. “Yuanmeng” is a colossal silvery airship and occupies 18,000 cubic meters. With the lift of helium, it rose to the air, and then it is mainly powered by solar energy. The airship will stay near space for 48 hours according to the plan.

Near space is the region of Earth's atmosphere that lies between 20 to 100 km above sea level.
България - Водеща Космическа Сила

Обмисляме и вариант за многократни ежедневни доставки със скоростен (100+км/ч) Космически Асансьор - показан на графиката по-горе, за който се говори много в момента, но все още не е експериментиран в реални условия.


Група от няколко Платформи, свързани с БФК-ферми, може да образува Височинна Ракетна Площадка и Самолетна Писта за изстрелване, излитане и кацане - (SpaceX) на Хиперзвукови апарати и ракети, и нещо ново - Индивидуални Космически Апарати за 1-4 човека, до по-висока орбита, до Земната Повърхност, или до други Планети.


Ракетите и оборудването за тях ще бъдат доставяни на части и модули посредством водородни дирижабли, и сглобявани на място на борда на Платформите, в съответни Производствени Халета, херметизирани, отоплени и напълнени с въздух.


Излишно е да се споменава какви огромни обеми във вид на резервоари с гориво, реактивни двигатели и други съоръжения и оборудване, както и съответно гигантски средства за изстрелване в размер на милиарди долари ще бъдат СПЕСТЕНИ поради факта, че ракетата ще бъде изстреляна с 50км по-високо, и ще пропътува 50км по-малко път до Орбита, в сравнение с традиционните ракетно-космически технологии !


Тези огромни икономии на средства ще направят цената на космическите полети и изследвания, извършвани  от борда на Стратосферни Аеростатни Платформи (САП) изключително конкурентна.


България разполага с всички необходими ресурси за незабавен скок в тези технологии и реализиране на грандиозни печалби в кратък срок.


Колонизиране на Венера


Нашата Аеростатна и МОН-Пропелерна Технология би могла да се окаже изключително успешна за усвояването и колонизацията на планетата Венера. https://en.wikipedia.org/wiki/Colonization_of_Venus


Наскоро НАСА публикува данни, според които се оказва, че Стратосферата на Венера на надморска височина от 50 км е всъщност най-доброто място за обитаване от хора в цялата Слънчева Система, след Земята.


Температурата там е 270С, налягането - 1 атм., гравитацията - 0,9g, радиацията е поносима, киселинните облаци остават далеч надолу, така че ще е възможно да се работи извън станцията, на открито, по джинси и тениска, само с една кислородна маска на лицето ( атмосферата там съдържа 97% СО2 ).

Освен това Венера е с 10млн. км по-близо до Земята от Марс и предлага повече времеви прозорци за изстрелване на кораби дотам.   https://www.linkedin.com/pulse/colonization-venus-hydrogen-rd-manager-grainis-ltd-hydrogen-bulgaria/

България - Водеща Космическа Сила
България - Водеща Космическа Сила

Нашите технологии биха позволили изработка на елементите за Венерините Аеростати на Луната, и доставката им с Имплозионни Кораби до Стратосферата на Венера.


Обитаеми колонии на Венера биха били една възможност за евакуация на хора в случай на някакъв глобален катаклизъм на Земята - удар с астероид, изригване на супервулкан, рязка промяна в климата, слънчево изригване, ядрена война и др.

Колониите биха изиграли огромна роля за премахване на парниковия ефект и тераформирането на Венера, и превръщането ѝ от Седмия Кръг на Ада, каквато е в момента ( нагрети до 5000 С голи скали, 100 atm. налягане, силно киселинна плътна атмосфера ), в цветуща зелена градина,  с морета, езера, реки и потоци, в течение на поне няколко века.


България - Водеща Световна Космическа Сила.


България би могла с лекота да се нареди сред водещите световни Космически Нации и Икономики, чрез развитие на свръхвисоки космически и индустриални технологии.


Бихме могли да развиваме масово производство и експорт за милиарди, на чисти водород-хибридни горива и системи работещи с тях, като двигатели, турбини, водородни клетки, газо-електромобили и генератори, Рам/Скрам-Джет свръх- и хиперзвукови реактивни двигатели, сателити, аеростатни стратосферни и орбитални сателитни платформи, ракетни площадки, космически и планетарни станции и цели колонии, наземни свръхзвукови вакуумно-тръбни транспортни системи тип Hyperloop, летящи транспортни системи тип HyTube - https://hytube.alle.bg , Базалто-Фибърни Инсталации и Модулни Елементи за Космически и Аеростатни Стратосферни Станции,


Необходимите Политическа Воля, Специалисти (наши и чужди) и Финансиране в размер на стотици милиарди евро би могло да се осигурят чрез Програмата на Българска Технологическа Партия - https://btp.alle.bg  или чрез други програми и източници.


София,

29.04.2019 г.


Грейнис ООД Водород България

София, бул. Тотлебен 5

тел. 0899171570

grainis@abv.bg


https://asteroid-mining.alle.bg

http://spaceship.alle.bg

https://fuels.alle.bg

https://defense.alle.bg

https://hytechfund.alle.bg


Уебсайт в Alle.bg